Back to search
Previous page
NB! Don't use browsers BACK button!


Application data:

Application number: P201400011
Patent number: 05768 
Filing date of the application: 23.04.2014
Publication date: 16.11.2015
Date of the grant of the patent: 16.05.2016
Priority date:
Estonian title :    Gravitatsiooniline impulssmeetod ja seade liha lõikeenergia määramiseks
English title :    Gravitational impulse method and device for estimation meat shear energy
Status: Invalid patent
Fees paid for the years of validity :
IPC class: A22B5/00
G01N21/00
CPC class: A22B 5/007
A23L 1/31
G01N 21/3563
G01N 33/12
Estonian abstract: Leiutis kuulub materjalide uurimise ja analüüsimise valdkonda, täpsemalt liha mehaaniliste omaduste määramise meetodite hulka ning on kasutatav liha õrnuse määramisel. Gravitatsioonilise impulssmeetodi iseloomulik tunnus on see, et liha proovitükk lõigatakse läbi ^-kujulise lõiketera vabal langemisel liha proovitükile. Lõikamise protsessi käigus liha proovitüki läbimisel väheneb ^-kujulise lõiketera kiirus liha, sealhulgas veiseliha mehaanilistest omadustest lähtuvalt, sealhulgas sitkusest tulenevate takistusjõudude mõjudes lõiketerale. Lõikamise protsessi lõppedes mõõdetakse jõuanduriga lõiketera jääkjõudu ja selle mõju kestust, kusjuures fikseeritakse jääkjõu mõju lõpp ja algus, mis registreeritakse andmesalvesti (arvuti) poolt. Saadud andmete põhjal arvutatakse impulss ja lõikeenergia.
English abstract: The invention belongs to the field of material research and analysis, in particular, to the methods for estimation the mechanical traits of meat, and it can be used for estimation of the tenderness of meat. A characteristic trait of the gravitational impulse method is that a sample segment of meat is cut through with a ^-shaped shear blade at its free-fall to the sample meat piece. In the cutting process, the speed of the ^-shaped shear blade, passing through the meat segment, decreases due to the mechanic traits of meat, including the impact of toughness-deduced resistance force on the shear blade. At the end of the cutting process, the residual force of the shear blade as well as the durability of its impact are measured by a force transducer; thereby the end and start of the residual force impact are fixed, being registered by a data recorder (computer). On the basis of this data impulse and shear energy are measured.
Applicant/holder: Eesti Maaülikool
Inventor name: Väino  Poikalainen (EE)
Lembit  Lepasalu (EE)
Urmas  Sannik (EE)
Jüri  Olt (EE)
Aarne  Põldvere (EE)
Riho  Martinson (EE)
Alo  Tänavots (EE)
Hannes  Mootse (EE)
Andres  Sats (EE)
Drawing(s):
Click on the drawing to display a larger drawing!
Published patent application: Display the published patent application (Document A)
Patent specification: Display patent specification (Document B)
Patent attorney:  
   
Display: DATA OF THE FEES
 
 
Back to search
Previous page