Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele
NB! Ärge kasutage browseri BACK nuppu!

Taotluse andmed:

Taotluse number: P202000011
Registreeringu number: 05858 
Taotluse esitamise kuupäev: 09.07.2020
Taotluse avaldamise kuupäev: 15.02.2022
Patendi väljaandmise kuupäev: 17.07.2023
Prioriteedi kuupäev:
Nimetus (eesti keeles):    Meetod väävli vähendamiseks põlevkiviõlis ja selle fraktsioonides
Nimetus (inglise keeles):    Method for reduction of sulphur in shale oil and its fractions
Olek: Kehtiv patent
Tasutud kehtivusaasta lõivusid:
IPC klass: C10G11/00
C10G25/05
B01J20/04
CPC klass: C10G11/00
C10G25/05
B01J20/04
Lühikokkuvõte(eesti keeles): Kütuste väävlisisalduse vähendamine on aktuaalne probleem kõikide kütuste jaoks. Üks võimalusi on kasutada adsorptiivset väävli vähendamist. Selleks võib kasutada mitmeid kaltsiumit sisaldavaid adsorbente, sealhulgas bentoniiti ja lendtuhka. Kuid probleemiks on adsorbendi eraldamine töödeldud õlist nii, et õlisse ei jääks adsorbendi tahkeid osakesi. Leiutis kuulub põlevkiviõli tööstuse valdkonda ja käsitleb meetodit väävli vähendamiseks põlevkiviõlis, mis on saadud põlevkivi termilisel lagunemisel. Leiutis hõlmab põlevkiviõli pumpamist läbi reaktori kaltsiumit sisaldava adsorbendi ja aktiivse metalli (Fe, Mg, Al, Zn) pulbri kihi normaal- või ülerõhul kuni 5 atmosfäärini ja temperatuuril 200-400 °C, kus töödeldud õli eraldub adsorbendist aurugaasiseguna. Protsessi käigus toimub lisaks väävli sidumisele adsorbendi osakeste ja metallipulbriga ka õli füüsikalis-keemiliste omaduste parendamine (viskoossus, tihedus).
Lühikokkuvõte(inglise keeles): Reducing the sulfur content of fuels is a topical issue for all fuels. One way is to use adsorptive desulfurization. Several Ca containing adsorbents can be used, such as bentonite and fly ash. However, the problem is to separate the adsorbent from the treated oil so that no adsorbent solids particles remain in the oil. The present invention belongs to the field of shale oil industry and relates to a method of desulfurisation in shale oil obtained by thermal decomposition of oil shale. The invention comprises pumping crude shale oil through a reactor containing an adsorbent and an active metal (Fe, Mg, Al, Zn) powder at normal pressure or overpressure up to 5 atmospheres and at a temperature of 200-400 A° C, where the treated oil is removed from the adsorbent as a vapor gas mixture. In the process, in addition to the binding of sulfur to the adsorbent particles and metal, the physicochemical properties of the shale oil (viscosity, density) are also improved.
Taotleja/omanik: Tallinna Tehnikaülikool
Autor: Olga  Pihl (EE)
Mihhail  Fomitšov (EE)
Dmitri  Suštšik (EE)
Joonis(ed):
Joonisele klikkides avaneb suurem joonis!
Avaldatud patenditaotlus: Kuva avaldatud patenditaotlus (dokument A)
Patendikirjeldus: Kuva patendikirjeldus (dokument B)
Patendivolinik:  
   
Vaata: ANDMED LõIVUDE KOHTA
 
 
Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele