Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele
NB! Ärge kasutage browseri BACK nuppu!

Taotluse andmed:

Taotluse number: P201500013
Registreeringu number: 05794 
Taotluse esitamise kuupäev: 26.03.2015
Taotluse avaldamise kuupäev: 16.11.2015
Patendi väljaandmise kuupäev: 15.03.2017
Prioriteedi kuupäev: 28.03.2014
Nimetus (eesti keeles):    Meetod ja seade kondensaadi jahutamiseks ja selle soojuse taaskasutamiseks katlamajas
Nimetus (inglise keeles):    A method and an apparatus for cooling condensate and for recovering heat from it in a boiler plant
Olek: Kehtiv patent
Tasutud kehtivusaasta lõivusid: 10 
IPC klass: F02G5/02
F24H8/00
B01D53/00
F23J15/06
F23L15/04
CPC klass: B01D 53/002
F23L 15/045
Y02B 30/104
F23J 15/06
Lühikokkuvõte(eesti keeles): Katlamajas kondensaadi jahutamiseks mõeldud meetod ja seade sisaldab kondensaatorit (1), mis on ühendatud kondensaadi jahutiga (3), mida läbib põletuskatlasse sisenev kanal (4), mis saab alguse põletuskatla põlemisõhu kanalist. Kondensaadijahutil (3) on vahetu põlemisõhu ja kondensaadi vaheline kuumuse ja massi ülekandeühendus kondensaadi jahutamiseks ning põlemisõhu soojendamiseks ja niisutamiseks. Kondensaadi väljutuskanal (5) väljub kondensaadijahutist (3) ja selle otstarve on katlamajast jahutatud kondensaadi väljutamine.
Lühikokkuvõte(inglise keeles): Method and an apparatus for cooling condensate in a boiler plant comprises a condenser (1), which is connected to a condensate cooler (3), through which a duct (4) branching off from a combustion air duct of the boiler is introduced to the boiler. The condensate cooler (3) has a direct heat and mass transfer connection between combustion air and condensate, for cooling the condensate and for heating and moistening the combustion air. A discharge duct (5) for the condensate extends from the condensate cooler (3) for discharging the cooled condensate from the boiler plant.
Taotleja/omanik: Valmet Technologies Oy
Autor: Joonas  Arola (FI)
Seppo  Tuominiemi (FI)
Joonis(ed):
Joonisele klikkides avaneb suurem joonis!
Avaldatud patenditaotlus: Kuva avaldatud patenditaotlus (dokument A)
Patendikirjeldus: Kuva patendikirjeldus (dokument B)
Patendivolinik: Anneli Kapp
   
Vaata: ANDMED LõIVUDE KOHTA
 
Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele