Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele
NB! Ärge kasutage browseri BACK nuppu!

Taotluse andmed:

Taotluse number: P201400011
Registreeringu number: 05768 
Taotluse esitamise kuupäev: 23.04.2014
Taotluse avaldamise kuupäev: 16.11.2015
Patendi väljaandmise kuupäev: 16.05.2016
Prioriteedi kuupäev:
Nimetus (eesti keeles):    Gravitatsiooniline impulssmeetod ja seade liha lõikeenergia määramiseks
Nimetus (inglise keeles):    Gravitational impulse method and device for estimation meat shear energy
Olek: Kehtetu patent
Tasutud kehtivusaasta lõivusid:
IPC klass: A22B5/00
G01N21/00
CPC klass: A22B 5/007
A23L 1/31
G01N 21/3563
G01N 33/12
Lühikokkuvõte(eesti keeles): Leiutis kuulub materjalide uurimise ja analüüsimise valdkonda, täpsemalt liha mehaaniliste omaduste määramise meetodite hulka ning on kasutatav liha õrnuse määramisel. Gravitatsioonilise impulssmeetodi iseloomulik tunnus on see, et liha proovitükk lõigatakse läbi ^-kujulise lõiketera vabal langemisel liha proovitükile. Lõikamise protsessi käigus liha proovitüki läbimisel väheneb ^-kujulise lõiketera kiirus liha, sealhulgas veiseliha mehaanilistest omadustest lähtuvalt, sealhulgas sitkusest tulenevate takistusjõudude mõjudes lõiketerale. Lõikamise protsessi lõppedes mõõdetakse jõuanduriga lõiketera jääkjõudu ja selle mõju kestust, kusjuures fikseeritakse jääkjõu mõju lõpp ja algus, mis registreeritakse andmesalvesti (arvuti) poolt. Saadud andmete põhjal arvutatakse impulss ja lõikeenergia.
Lühikokkuvõte(inglise keeles): The invention belongs to the field of material research and analysis, in particular, to the methods for estimation the mechanical traits of meat, and it can be used for estimation of the tenderness of meat. A characteristic trait of the gravitational impulse method is that a sample segment of meat is cut through with a ^-shaped shear blade at its free-fall to the sample meat piece. In the cutting process, the speed of the ^-shaped shear blade, passing through the meat segment, decreases due to the mechanic traits of meat, including the impact of toughness-deduced resistance force on the shear blade. At the end of the cutting process, the residual force of the shear blade as well as the durability of its impact are measured by a force transducer; thereby the end and start of the residual force impact are fixed, being registered by a data recorder (computer). On the basis of this data impulse and shear energy are measured.
Taotleja/omanik: Eesti Maaülikool
Autor: Väino  Poikalainen (EE)
Lembit  Lepasalu (EE)
Urmas  Sannik (EE)
Jüri  Olt (EE)
Aarne  Põldvere (EE)
Riho  Martinson (EE)
Alo  Tänavots (EE)
Hannes  Mootse (EE)
Andres  Sats (EE)
Joonis(ed):
Joonisele klikkides avaneb suurem joonis!
Avaldatud patenditaotlus: Kuva avaldatud patenditaotlus (dokument A)
Patendikirjeldus: Kuva patendikirjeldus (dokument B)
Patendivolinik:  
   
Vaata: ANDMED LõIVUDE KOHTA
 
 
Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele