Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele
NB! Ärge kasutage browseri BACK nuppu!

Taotluse andmed:

Taotluse number: P201100054
Registreeringu number: 05668 
Taotluse esitamise kuupäev: 30.08.2011
Taotluse avaldamise kuupäev: 15.04.2013
Patendi väljaandmise kuupäev: 15.08.2013
Prioriteedi kuupäev:
Nimetus (eesti keeles):    Meetod ja seade süsteemide ja substantside laiaribaliseks analüüsimiseks
Nimetus (inglise keeles):    Method and device for broadband analysis of systems and substances
Olek: Kehtiv patent
Tasutud kehtivusaasta lõivusid: 14 
IPC klass: A61B5/053
G01R27/28
CPC klass: G01R 27/28
G01R 31//2841
Lühikokkuvõte(eesti keeles): Meetod ja seade süsteemide ja substantside kiireks laiaribaanalüüsiks, mis kasutab perioodilise ergutussignaalina hõrespektriga binaarjada (SSS). Juhitava sagedus- ja amplituudispektriga jadad kujundatakse kas komponentide või frontide manipuleerimise meetodi abil. Ergutussignaal on tavaliselt eelarvutatud ja salvestatud lainekujumällu, kust see nihutatakse välja digitaal-suurusmuundisse (DQC). SSS-signaali hõre spekter lihtsustab suure hulga mittekorreleeritud signaalide loomist, mille sageduskogumid on lähedased, kuid erinevad üksteisest piisavalt, et koostada mitmekanalilisi testsüsteeme, mille kõik kanalid on samaaegselt mõõdetavad. Testitava katsenäidise (SUT) vastussignaal võendatakse ja kompleksne ülekandefunktsioon leitakse kas otseselt või kaudselt, impulsskarakteristiku kaudu, diskreetse Fourier' teisenduse või selle tuletisvormide abil. Jada moodustamise intervalli ja võendamisintervalli vahekord on eelnevalt määratud.
Lühikokkuvõte(inglise keeles): A method and device for high speed broadband testing of systems and substances using a binary, spectrally sparse sequence (SSS) as a periodic excitation waveform. The sequences with controllable frequency and magnitude spectra content are designed by component manipulation method or by edge manipulation method. The excitation waveform is typically pre-calculated, and kept in waveform memory, from where it is shifted out into digital to physical quantity converter (DQC). The sparse spectrum of the SSS makes it easy to create plenty of uncorrected frequency sets with adjacent, but sufficiently different frequencies to form multi-path test systems, where all the paths can be measured simultaneously. The response of the sample under test (SUT) is sampled and the complex transfer function is calculated directly or indirectly via Impulse Response by Discrete Fourier Transform technique and its derivatives. The sequence bit interval and sampling interval have a predetermined ratio.
Taotleja/omanik: Tallinna Tehnikaülikool
OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus
Autor: Raul  Land (EE)
Paul  Annus (EE)
Mart  Min (EE)
Olev  Märtens (EE)
Jaan  Ojarand (EE)
Joonis(ed):
Joonisele klikkides avaneb suurem joonis!
Avaldatud patenditaotlus: Kuva avaldatud patenditaotlus (dokument A)
Patendikirjeldus: Kuva patendikirjeldus (dokument B)
Patendivolinik:  
   
Vaata: ANDMED LõIVUDE KOHTA
 
 
Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele