Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele
NB! Ärge kasutage browseri BACK nuppu!

Taotluse andmed:

Taotluse number: P201000038
Registreeringu number: 05617 
Taotluse esitamise kuupäev: 12.04.2010
Taotluse avaldamise kuupäev: 15.12.2011
Patendi väljaandmise kuupäev: 17.12.2012
Prioriteedi kuupäev:
Nimetus (eesti keeles):    Meetod digitaalse sisu relevantsuse määramiseks
Nimetus (inglise keeles):    Method for determination of digital content relevance
Olek: Kehtetu patent
Tasutud kehtivusaasta lõivusid:
IPC klass: G05B23/00
G06F17/30
G06F3/00
H04L29/06
CPC klass: G05B 23/00
G06F 17/30
G06F 3/00
H04L 29/06
Lühikokkuvõte(eesti keeles): Meetod digitaalse sisu relevantsuse määramiseks mobiilses seadmes hõlmab digitaalse sisu allikast andmevoo mobiilsesse seadmesse edastamise ja keskserverist andmevoo kasutajatele saatmise etappe. Meetodiga jälgitakse kasutaja tähelepanu ja huvi digitaalse sisu suhtes, kusjuures mobiilsest seadmest suunatakse andmevoog kasutaja tagasisidega sisu relevantsuse suhtes tagasi digitaalse sisu allikasse või kasutatakse tagasisidet kasutaja huvide ja eelistuste profiili loomisel. Kasutaja huvide ja eelistuste profiili kasutatakse personaliseeritud digitaalse sisu valikuks ja teenuste osutamiseks. Digitaalse sisu suhtes kasutaja tähelepanu jälgimiseks kasutatakse mobiilsesse seadmesse integreeritud sensorit, näiteks aktseleromeetrit, kompassi, asukoha määrajat, asendiandurit, kallutusandurit või nende omavahelist kombineerimist.
Lühikokkuvõte(inglise keeles): Method for determination of digital content relevance comprises steps of directing data flow from digital content resource to mobile device and from server to digital content user. According to the present invention user interest and attention are monitored, wherein data flow with feedback of digital content relevance from mobile device is directed back to digital content resource or the feedback info is used to create the user profile according to users interests and preferences either in mobile device or server. The profile of user's interests and preferences is used for digital content selection, service providing and personalisation of services. To monitor the user's attention, different sensors, like accelerometer, compass, location detectors, inclinometer, etc integrated to mobile device are used.
Taotleja/omanik: OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus
Autor: Alar  Kuusik (EE)
Joonis(ed):
Joonisele klikkides avaneb suurem joonis!
Avaldatud patenditaotlus: Kuva avaldatud patenditaotlus (dokument A)
Patendikirjeldus: Kuva patendikirjeldus (dokument B)
Patendivolinik: Mikk Putk
   
Vaata: ANDMED LõIVUDE KOHTA
 
Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele