Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele
NB! Ärge kasutage browseri BACK nuppu!

Taotluse andmed:

Taotluse number: 9600166
Registreeringu number: 03270 
PCT taotluse number: FI95/00261
Taotluse esitamise kuupäev: 17.05.1995
Taotluse avaldamise kuupäev: 16.06.1997
Patendi väljaandmise kuupäev: 15.06.2000
Prioriteedi kuupäev: 18.05.1994
Nimetus (eesti keeles):    Hüdrokopter
Nimetus (inglise keeles):   
Olek: Patent lõppenud
Tasutud kehtivusaasta lõivusid: 20 
IPC klass: B60F3/00
CPC klass:
Lühikokkuvõte(eesti keeles): Käesoleva leiutise objektiks on hüdrokopter. Hüdrokopter on sõiduk, millega on võimalik sõita mööda vett, eriti saarestikes ja rasketes ilmastikuoludes, nagu näiteks sulailmaga. Hüdrokopteri veekindel korpus toetub vastu selle all olevat pinda, nagu näiteks lund, jääd, vesist jääd või vett ning selle paneb liikuma kere ülaosas asetsev propeller. Praegu kasutusel olevate hüdrokopterite juures on probleemiks nende@väga raske juhtimine ja sõitmise ebamugavus. Hüdrokopteri kere jaotamine liigendi abil (3) kaheks osaks (1, 2) teeb vastavalt leiutisele võimalikuks raam-roolimise kasutamise. Uudne konstruktsioon kergendab hüdrokopteri kasutamist. Leiutisena teostatud sõiduki pöörderaadius on väike ning ta on juhitav isegi väga väikestel kiirustel.
Lühikokkuvõte(inglise keeles): The present invention relates to a hydrocopter. A hydrocopter is a vehicle by which it is possible to move over water, particularly in an arhipelago, under difficult conditions, e.g. during the thaw. The waterproof hull of the hydrocopter bears against the underlying surface, such as snow, ice, slush or water, and is driven forward by a propeller mounted on top of the hull. The problem with the current hydrocopters is that they are very difficult to steer and uncomfortable to ride in. Division of the hydrocopter hull into two portions (1, 2) connected to each other by a hinge joint (3), in accordance with the invention, makes it possible to use frame steering. This new structure makes the hydrocopter easier to handle. The invention provides a vehicle which has small turning radius and which is steerable even at very slow speed.
Taotleja/omanik: Glenn Fagerudd
Autor: Glenn  Fagerudd (FI)
Joonis(ed):
Joonisele klikkides avaneb suurem joonis!
Avaldatud patenditaotlus: Kuva avaldatud patenditaotlus (dokument A)
Patendikirjeldus: Kuva patendikirjeldus (dokument B)
Patendivolinik: Jaak Ostrat
   
Vaata: ANDMED LõIVUDE KOHTA
 
Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele