Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele
NB! Ärge kasutage browseri BACK nuppu!

Taotluse andmed:

Taotluse number: P200700038
Registreeringu number:  
Taotluse esitamise kuupäev: 10.07.2007
Taotluse avaldamise kuupäev: 16.02.2009
Patendi väljaandmise kuupäev:
Prioriteedi kuupäev:
Nimetus (eesti keeles):    Tuulegeneraator
Nimetus (inglise keeles):    Wind generator
Olek: Tagasivõetud, tagasivõetuks loetud või tagasi lükatud taotlus
Tasutud kehtivusaasta lõivusid:
IPC klass: F03D1/06
F03D9/00
F03D11/00
CPC klass:
Lühikokkuvõte(eesti keeles): Käesolev leiutis hõlmab tuulegeneraatori täiustatud konstruktsiooni, mille eesmärgiks on parandada tuulegeneraatori stabiilsust ja tasakaalu torni suhtes, samuti võimaldada hermeetilise konstruktsiooni puhul tuulegeneraatori sõlmede jahutust. Selleks valmistatakse tuulegeneraatori peavõll torust, mis toetatakse laagri või laagrite abil tuulegeneraatori korpusesse. Sellise konstruktsiooni tulemusena moodustub nn tuuletunnel, milles tuulegeneraatori töötamisel liikuv õhuvool jahutab piisavalt tuulegeneraatori konstruktsioonielemente.
Lühikokkuvõte(inglise keeles): The present invention comprises the improved construction of the wind generator, whereof purpose is to adjust the stability and balance of the wind generator in relation to tower, in addition to enable in case of the hermetic construction cooling of the assemblies of the wind generator. For that purpose the head shaft of the wind generator is formed as the tube, which is supported by bearing or bearings into the body of the wind generator. As result of that construction it is formed so called wind tunnel, where the elements of construction of the wind generator are sufficiently cooled by airflow moving there during the operating of the wind generator.
Taotleja/omanik: Andres Sõnajalg
Oleg Sõnajalg
Autor: Andres  Sõnajalg (EE)
Oleg  Sõnajalg (EE)
Joonis(ed):
Joonisele klikkides avaneb suurem joonis!
Avaldatud patenditaotlus: Kuva avaldatud patenditaotlus (dokument A)
Patendivolinik: Margus Sarap
Täiendav kaitse:
   
Vaata: ANDMED LõIVUDE KOHTA
 
Tagasi otsingulehele
Eelmisele leheküljele